BKAV Smarthome

Những công trình đã lắp đặt thiết bị BKAV Smart Home

Skypie Villa

Quận 2, TP Thủ Đức


2      2      70m2       |     Căn hộ 2 phòng ngủ

Hệ thống chiếu sáng      Hệ thống an ninh
Hệ thống rèm                 Hệ thống âm thanh
Hệ thống điều hoà           Hệ thống tưới

Skypie Villa

Quận 2, TP Thủ Đức


2      2      70m2       |     Căn hộ 2 phòng ngủ

Hệ thống chiếu sáng      Hệ thống an ninh
Hệ thống rèm                 Hệ thống âm thanh
Hệ thống điều hoà           Hệ thống tưới

Skypie Villa

Quận 2, TP Thủ Đức


2      2      70m2       |     Căn hộ 2 phòng ngủ

Hệ thống chiếu sáng      Hệ thống an ninh
Hệ thống rèm                 Hệ thống âm thanh
Hệ thống điều hoà           Hệ thống tưới

Skypie Villa

Quận 2, TP Thủ Đức


2      2      70m2       |     Căn hộ 2 phòng ngủ

Hệ thống chiếu sáng      Hệ thống an ninh
Hệ thống rèm                 Hệ thống âm thanh
Hệ thống điều hoà           Hệ thống tưới