Module-GPRS14

Thẻ mở rộng tích hợp 2 SIM Paradox GPRS14
Thông số kỹ thuật
– Mã sản phẩm : GPRS14
– Hãng sản xuất : PARADOX
– Module kết nối GPRS cho MG6250, được sử dụng để hỗ trợ GPRS / GSM / SMS báo cáo tin nhắn đến đồng thời 16 số điện thoại
– Hỗ trợ 2 chuẩn GSM nhà cung cấp thẻ SIM, nhà cung cấp dịch vụ dự phòng…
– Cài đặt đơn giản; kết nối trực tiếp lên PCB.
– Kết hợp tắt mở hệ thống báo động từ xa bằng tin nhắn.

Mã: Model:GPRS14 Danh mục: